Medlemsskap 2021

Hälsinglands spelmansförbund (HSF) är till för dig som vill stödja folkmusiken i Hälsingland. Alla medlemmar får vår tidning Hälsingelåten fyra gånger om året, samt tidningen Spelmannen som ges ut av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). Dessutom får du tillgång till en förmånlig instrumentförsäkring och har möjlighet att söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar folkmusikutvecklingen och bevarandet inom landskapet. Varmt välkommen som medlem! 

Så här blir du medlem (Se information om medlemsavgifter längre ned på denna sida):

  • Betala medlemsavgift till BG: 5026-2500. Skriv enligt denna mall i meddelandefältet:

”Namn, Personnummer, Tel nr (försäkringspremie)”

ex. ”Lisa Larsson, 500505-xxxx, 012-34567, (premie 300 kr)”

Om inte all information får plats i meddelandefältet, skicka ett mail med all information till epost: claesmj@gmail.com

  • Skicka ett tomt mail till per.of.helander@gmail.com. Detta för att registrera din e-postadress och med det dig som medlem.
  • För att teckna instrumentförsäkring, skriv ut följande blankett och skicka till Kassör, Claes Johansson via post eller e-post.

https://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/3849?encoding=UTF-8

Claes Johansson

Vik Ängavägen 10

827 54 Järvsö

claesmj@gmail.com

Om ni har lämnat in en förteckning tidigare behöver inte någon ny skickas in, förutsatt att
instrumenten är de samma. Kom bara ihåg att betala in den premie som motsvarar värdet på
dina anmälda instrument.


MEDLEMSKAP 2021 300 kr
Medlemskap i HSF och SSR. Prenumeration på båda förbundens tidningar ingår.

UNGDOMSMEDLEMSKAP 2021 100 kr
Du som är under 18 år får rabatterad medlemskapsavgift.
Prenumeration på båda förbundens tidningar ingår.

PRENUMERATION 2021 150 kr
Endast prenumeration på Hälsingelåten. Detta är främst till för t.ex. bibliotek.

PREMIE INSTRUMENTFÖRSÄKRING 0,5% av totalt värde av instrument och tillbehör
För mer information se servicesidan för instrumentförsäkringen: https://www.folksam.se/forbund/sveriges-spelman