Medlemskap

Hälsinglands spelmansförbund (HSF) är till för dig som vill stödja folkmusiken i Hälsingland. Alla medlemmar får vår tidning Hälsingelåten fyra gånger om året, samt tidningen Spelmannen som ges ut av Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). Dessutom får du tillgång till en förmånlig instrumentförsäkring och har möjlighet att söka ekonomiskt stöd till aktiviteter och publiceringar som främjar folkmusikutvecklingen och bevarandet inom landskapet. Varmt välkommen som medlem! 

Så här blir du medlem!

(klicka på texten)