Samverkansträff med spelmanslagen

11 februari 2023

Anteckningar från en träff mellan representanter från spelmanslagen och styrelsen för
Hälsinglands spelmansförbund den 11/2 2023.
Ordförande Karin Hedlund hälsade alla välkomna och informerade kort om vad HSF arbetar
med samt efterlyste önskemål på HSF från deltagarna.
Följande synpunkter och önskemål framfördes:

 • Vad vill HSF uppnå. Kanske styrelsen skulle ha långsiktiga mål ?
 • Många önskar en stämma för spelmännen med mycket buskspel och utan konserter
 • Ett nytt häfte med allspelslåtar från Hälsingland efterlystes. Det som finns är 30 år
  gammalt. Dessutom påpekades att noterna på vår hemsida behöver redigeras.
  Tonartsangivelsen är ofta felaktig.
 • HSF skulle kunna arrangera en kurs i att höja det musikaliska hantverket för
  spelmanslagen.
 • Tips för spelmanslagsledarna att installera notskrivningsprogrammet Scorecloud, där
  medlemmarna kan gå in utan att ha programmet själva. Demovideo finns.
 • Spelmanslagen kan gärna presentera sig i tidningen Hälsingelåten.
 • Behovet av att rekrytera ungdomar till lagen är stort. I Bollnäs är situationen bättre,
  bl a tack vare samarbete med folkhögskolan. Ett tips är att ta kontakt med ortens
  kulturskolelärare.
 • Deltagarna vill att HSF även i fortsättningen bjuder in till samverkansträffar i fysisk
  form och helst 2 gånger / år. Nästa träff planeras alltså till hösten-23.
  Styrelsen har nu mycket att arbeta med framöver och Karin tackade deltagarna för ett
  givande möte. Nästa gång får vi se hur långt vi kommit.
  Vid pennan, Pia Lindh