Stipendiet Lappmyrgubbens fiol

Under verksamhetsåret 2018 beslutade styrelsen för Hälsinglands spelmansförbund att köpa in Lappmyrgubbens fiol. Styrelsen gjorde detta för att se till att en av From Olles elevers instrument skulle bevaras inom förbundet och med ambitionen att i framtiden låta yngre lovande spelmän använda fiolen i form av ett stipendium.