Stipendiet Lappmyrgubbens fiol

Under verksamhetsåret 2018 beslutade styrelsen för Hälsinglands spelmansförbund att köpa in Lappmyrgubbens fiol. Styrelsen gjorde detta för att se till att en av From Olles elevers instrument skulle bevaras inom förbundet och med ambitionen att i framtiden låta yngre lovande spelmän använda fiolen i form av ett stipendium.


Under den digitala Kallstämman 2021 tillkännagavs den första stipendiaten för vårt nyinrättade stipendium Lappmyrgubbens Fiol. Stipendiemotiveringen lyder som följande: 
Ylva Dahlberg är en driven folkmusiker som brinner för folkmusik i bred bemärkelse. Hon är en förebild genom sitt engagemang, sin positiva anda och sitt goda kamratskap i Hälsinglands unga folkmusikmiljö.
I stipendiet ingår att få ha Hälsinge-storspelmannen Lappmyrgubbens fiol ett år, ett diplom och 2000 kr.


Beskrivning av Ylva:

Ylva började spela fiol vid 6 års ålder enligt Suzukimetoden i Bollnäs Kulturskola där folkmusiken är en stor del i suzukimetodiken.
Ylva går tredje året vid gymnasiets estetprogram i Bollnäs.Hon har medverkat och medverkar i folkmusikgrupper som Feltryck, Dreamteam, Bollnäsbygdens spelmanslag, Hälsinge låtverkstad och GUF. Ylva har även spelat i olika orkestrar på kulturskolan. Vi ser med stor spänning på vad som kommer att hända i framtiden.
Hälsinglands spelmansförbunds styrelse genom Karin Hedlund.


Stora gratulationer till dig Ylva Dahlberg!