Bli medlem

Årsavgifter 2022

  • 300 kr för vuxna
  • 100 kr för ungdomar upp till 20 år
  • 150 kr för endast prenumeration av Hälsingelåten

Så här gör du

Betala din avgift på bankgiro: 5026-2500

I meddelandefältet anges namn, personnummer och ev. försäkringspremie*

Ex. ”Lisa Larsson, 500505-xxxx, premie 300 kr”

Om du är ny medlem ska du dessutom skicka ett mail till vår medlemsansvarige, Per Helander.

per.of.helander@gmail.com

Ämne: Medlemsskap HSF

Ange namn, telefonnummer, födelsedatum och postadress.


*Se under Instrumentförsäkring högst upp på sidan.