Årsmöte 2021

Ett stort tack till samtliga som närvarade på vårt digitala årsmöte den 14:e mars 2021.

Ett särskilt tack till Studieförbundet Bilda som hjälpte oss med tekniken.

Nedan ser ni verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020: