Styrelse

HSF:s styrelse 2023

Allmän kontakt: info@halsinglandsspelmansforbund.se

Ledamöter:

Ordförande: Karin Hedlund, Iste

Sekreterare: Pia Lindh, Järvsö

Kassör: Tina Sahlin, Bollnäs

Ledamot: Tommy Eriksson, Bollnäs

Ledamot: Göran Westling, Hudiksvall (Bollnäs)

Suppleanter:

Albin Öst, Hudiksvall (Bollnäs)

Hannah Gustafsson

Per-Erik Molander, Söderhamn