Resumé

Dec-20

Nytt medlemsutskick dimper ner i brevlådan i januari. Medlemsavgiften förblir oförändrad men observera att fortsättningsvis finns endast ett sätt att teckna instrumentförsäkring på via HSF.
Årsmötet kommer att hållas digitalt den 14/3 -21 och vi hoppas att många medlemmar hakar på.
Inför stipendieutdelningen av Lappmyrgubbens fiol har instrumentet reparerats, nytt etui med skyltmärkning köpts in och stipendiekommittén, bestående av en representant från Bilda tillsammans med styrelsen för Hsf, kommer att träffas i januari för att diskutera möjliga kandidater. Bland kriterierna kan nämnas att man ska vara mellan 15-19 år samt vara verksam inom landskapet. Stipendiet kommer att delas ut under våren.

Okt-20

På årsmötet i våras framkom förslag om att styrelsemötenas protokoll skulle läggas ut på hemsidan. I efterhand har det dock visat sig att protokollen ej hör till offentliga handlingar. Därför har vi i styrelsen bestämt att i stället lägga ut en resumé några gånger per år av vad som pågår. Fr o m nu kommer ni att finna den under rubriken ” Verksamhet”.

Covid -19 har på olika sätt påverkat det mesta i vår tillvaro och där ingår naturligtvis även HSFs verksamhet.T ex var förbundets plan att stå som värd för SSRs årsstämma men den fick skötas digitalt i år. Vi hoppas att få ha den här i Hälsingland nästa år i stället.

Samverkansträffen med landskapets spelmanslag, som var tänkt till hösten, fick också skjutas på framtiden pga att endast ett spelmanslag anmält sig. Möjligheten att hålla träffen digitalt var tydligen inte tillräckligt lockande och vi håller med om att ingen teknik kan mäta sig med ett fysiskt möte mellan människor!

Sedan i mars hålls våra styrelsemöten digitalt t v.

Utformningen av hur stipendiet med Lappmyrgubbens fiol ska se ut pågår. Där finns många frågor att ta ställning till. Mer information kommer senare.

Vi tackar för att ha fått en ny kraft, Claes Johansson, Järvsö, som hemsidesansvarig. Arbetet med sidan pågår kontinuerligt och vi hoppas att ni lagt märke till förändringarna.