Styrelse

HSF:s styrelse 2021

Allmän kontakt: info@halsinglandsspelmansforbund.se

Ledamöter:

Ordförande: Jesse Ljung, Delsbo (Bergsjö/Hassela).

Sekreterare: Pia Lindh, Järvsö.

Kassör: Claes Johansson, Järvsö

Ledamot: Tommy Eriksson, Bollnäs

Ledamot: Göran Westling, Hudiksvall (Bollnäs).

Suppleanter:

Karin Hedlund, Vallsta.

Markus Räsänen, Järvsö.

Per-Erik Molander, Söderhamn