Styrelse

HSF:s styrelse 2017

Allmän kontakt: info”snabel-a”halsinglandsspelmansforbund.se

Ordförande: Esbjörn Wettermark, Gävle, ewettermark@gmail.com

Sekreterare: Staffan Jonsson (klicka för bild och info), Bollnäs, tel 073-8387330, staffan.jonsson@bilda.nu

Kassör: Tommy Eriksson (klicka för bild och info), Bollnäs, tel 070 3640448, eriksson.s.t@gmail.com

Ledamöter:

Mikael Andersson Sellberg

Per Helander (klicka för bild och info.)

Suppleanter:

Jesse Ljung (klicka för bild och info.)

Eiwor Kjellberg