Styrelse

HSF:s styrelse 2020

Allmän kontakt: info@halsinglandsspelmansforbund.se

Ledamöter:

Ordförande: Jesse Ljung, Delsbo (Bergsjö/Hassela).

Sekreterare: Pia Lindh, Järvsö.

Kassör: Tommy Eriksson, Bollnäs, tel 070 3640448, eriksson.s.t@gmail.com

Göran Westling, Hudiksvall (Bollnäs).

Erik Bergström, Forsa.

Suppleanter:

Karin Hedlund, Vallsta.

Ellinor Olsson, Järvsö.

Håkan Lidén, Bergsjö.